”Ett enskildt bolag af kaffeimportörer och agenter i Göteborg lär f. n. hålla på att bildas med ändamål att från möjligast första hand i större partier importera samt å auktion å härvarande handelsbörs minst 2:ne gånger i månaden försälja kaffe af alla de i handeln vanligen förekommande slag.

Genom billiga inköp, undvikande af dyra lagrings- och reskostnader, ränteförluster, risker m. m. beräknas, att varan skall kunna säljas till väsentligt lägre priser än de i handeln allmänt gällande samt att köpmän såväl i Göteborg som i dess när­maste handelsområde, specielt Bohuslän, Vermland, Vestergötland och Halland, skola finna med sin fördel förenligt att å dessa auktioner till billigt pris förse sig med denna viktiga handelsvara. Auktio­nerna torde komma att taga sin början nästkommande höst.” (Ur Göteborgs Aftonblad 29 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: 1947.