”Konung Oscar anlände i tisdags afton till Strömstad. “Drott“ helsades vid ankomsten med salut och flaggning. Ordförandena i magistraten, stadsfullmäktige och baddirektionen gingo ombord och uppvaktade konungen. I går afton skulle h. m:t bevista badsällskapets soirée.

I den komité, som förbereder konun­gens mottagande i Marstrand i dag, är professor C. J. Ask ordförande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Drott år 1892.