Hur vädret skall bli på julafton väcker alltid intresse, inget har ändrats sedan 1896…. En riktigt God Jul önskas alla läsare!

”Af julvädret hava vi i dag fått en känning. Framemot 10-tiden började ett lätt snöfall, som med afbrott fortfarit nästan hela f. m. och fortfar da tidningen lägges i press.

Det tyckes emellertid som om snön skulle gå lika fort som den kommit. Tem­peraturen är låg, nollpunkten och nästan däröfver.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kronhusgatan ca 1900.