”Eldsvåda utbröt i en ladugård å Tingstad Storgård å Hisingen i går qväll. Brandcorpsen utryckte kl. 8,42 e. m. efter signal från skåp å Gullbergs Strandgata, men vid ankomsten dit befanns elden vara å andra sidan elfven. Elden hade som nämndt fattat i en ladugård, som jemte ett bredvidliggande svinhus i grund ned­brann. Släckningen pågick 21/2 timmar, men uträttade föga, emedan ladugården var nästan nedbrunnen vid brandcorpsens ankomst. Intet i närheten liggande bo­ningshus var i fara. 5 st. kor, 4 svin och 1 häst innebrändes.

Det brunna var assureradt i Vestra och Östra Hisings härads enskilda brandstodsbolag för: ladugården 2,600 kr,, det timrade svinhuset 360 kr., den inbergade grödan och fodret 2,000 kr., kreature, åkdon och åkerbruksredskap, tillsammans 7,860 kr. Brandcorpsen återvände hem kl. 12,30 f.m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto, taget från Ramberget mot nordost längs Göta älvdalen.