”Skridskosällskapet Norden har utsändt inbjudan till täflan härstädes Söndagen den 7 februari om svenska mästerskapet för 1897 i figuråkning samt till täfling i hastighetsåkning å 500, 1,500 och 5,000 meter. Täflingen är öppen för medlemmar i skandinaviska klubbar och hålles å sällskapets nya bana å Lewgrensäng.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 januari 1897)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fattighusån mot väster ungefär mitt emot gamla fattighuset, senare lungsjukhuset.