”Åttaårige Johan Fredrik Hedén i Olskroken hade i går på e. m. i sällskap med åtskilliga andra barn gått ut på Gullbergsån för att “slå kanapå den svaga isen som därvid brast efter en kort stund, då Hedén kom i vattnet.

Af tillstädeskommande personer blef han i sista stund räddad, kallade till platsen af hans och de öfriga barnens rop om hjelp.

— I går e. m. brast isen å Vallgrafven strax ofvan Kungsportsbron under två pojkar som där åkte skridskor på den icke mer än tums­tjocka isen som bildat sig under natten. Den ene af pojkarna kraflade sig sjelf upp och skyndade till sitt hem. Den andre 14-årige Axel Vilhelmn Berg hade antagligen fått sin graf under isen, om ej några raskt tillskyndande personer med lifräddningsredskapen lyc­kats få upp den nödstälde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 januari 1897)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsbron, 1890-talet.