”Då ett par konstaplar i måndags middag skulle från polisverket till cellen afföra en dömd lösrifvare från Stockholm förut närmare om­nämnde agenten Vidmark, hade denne då man hunnit i närheten af grindarne till cellfän­gelset slitit sig lös och sprungit med sådan vighet, att konstaplarne ej förmått upphinna honom, utan fången hade, som det tycktes, sprungit in i huset 23 Spannmålsgatan, hvarest man genomsökte alla vinklar och vrår, men utan resultat.

Rymlingen, dömd till 5 månaders tvångsar­bete, kneps kl. 6 e. m. å Bergslagernas sta­tion, då han var i begrepp att afresa till Stock­holm.

Det kan nämnas, att trots det myckna och grundliga sökandet i huset i fråga Vidmark dock under hela tiden låg gömd där.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Uppmätningsritning till fastigheten å tomt no 3 i 4de kv. Strykjärnet Nordstaden Göteborg. Fasad mot Spannmålsgatan.