1800-talets Göteborg

Kvarteret Klädpressaren

Kvarteret Klädpressaren finns inte längre kvar. Det försvann i samband med den totala omvandlingen av Östra Nordstaden som genomfördes under slutet av 1960- och början av 1970-talet. Namnet fick kvarteret 1923 och det hade sin grund i att området under lång tid varit centrum för klädesmakare, klädesfärgare samt karduansmakare och garvare.

Klädpressaregatan år 1888. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

1960-talets dramatiska rivningar i området var dock inte första gången som området byggdes om i sin helhet. Den stora branden 1794 förstörde alla hus i detta och de närbelägna kvarteren och därefter kom krav på att de nya husen skulle byggas av sten.

Kvarteret Klädpressaren. Kartöverlägg: Per Hallén 2017.

Den norra delen av kvarteret, idag inom den moderna bebyggelsen, gränsade fram till 1800-talets början mot fästningsvallarna. Detta kunde vara en fördel för invånarna som slapp att betala tomtören (en skatt på tomterna). Dessutom utvidgade många sina tomter in på fästningens område där det byggdes hönsgårdar, svinhus och fähus. Idag är det svårt att föreställa sig hur mycket djur som hölls inom fästningsstadens vallar. Även efter fästningens avvecklande går det att hitta många notiser i tidningarna om djur som försvunnit eller upphittats. ”En grå bagge bortgick förra söndagen från huset Kronhusgatan 4” berättades det i Götheborgs Allehanda 1809. Året därpå infördes en kungörelse om att en tupp upphittats och kunde återfås i huset Sillegatan 11. Ännu så sent som 1835 finns notiser om baggar som promenerade på Kronhusgatan. För att få bukt med de många kringströvande djuren infördes ett förbud mot att släppa ut kreatur på stadens gator och torg 1840. Det kunde bli böter för den som inte följde förbudet, men det lär ha tagit tid innan gatumiljön inte längre användes som ”hagar” för djuren.

Referens

Kjellin, Maja, Östra Nordstaden i Göteborg: en stadsdels historia från grundläggningen till nuvarande tid, Göteborg, 1973


Bilden i sidhuvudet: Flygfoto över Östra Nordstaden 2012. Foto: Per Hallén