”Plågadt djur. I öfver två tim­mar fick i går e. m. en ko ligga & Öfra Husargatan oförmögen att stå eller gå. innan man fann för godt forsla bort henne å en vagnshäck. Djuret tillhörde en bonde i Frölunda, som köpt det å kreatursmarknaden. En myc­kenhet folk åskådade den arma kons lidan­den, som ytterligare förvärrades af de hugg och slag medels hvilka man antog sig kunna hjelpa henne på benen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Övre Husargatan, 1902.