”I går efter eftermiddag råkade ett par utan tillsyn lemnade hästar, förspända en droska och stående vid droskstationen vid hörnet af Södra vägen och Storgatan, af någon anledning blifva skrämda och fatta i sken samt sprungo Stor­gatan utefter i riktning mot Hagakyrkan. Under den snabba framfarten föll i närheten af Viktoriagatan filten af den ena hästen och trasslade sig om dennes ben, så att han föll omkull, därvid dragande droskan med sig. Droskan ramponerades, men hästen slapp un­dan med några mindre skrubbsår.

Hästarne tillhörande Janne E. Olssons åkeri. Kusken kommer att åtalas inför polisdom­stolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Gustavsgatan mot söder från Parkgatan, 1910-talet.