”Grönsakstorget företer nu om dagarne en vårlig anblick, i det åtskilliga af vårena alster där dyka upp. Björkens späda löf säljas af gummor och barn, och bland blommorna utbjudas äfven en och annan af vårens förstlingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vallgraven med gamla Sahlgrenska sjukhuset och Grönsakstorget, 1896.