”Örgryte idrottssällskap hade i lördags ordinarie sammanträde å Phænix. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

Sällskapets medlemmar hafva under 1896 utgjort 180. Medlemmarne inneha svenska mästerskapen för 1896 i fotboll, höjdsprång, släggkastning, uthållighetslöpning på 1,500 och 10,000 meter, kulstötning och diskuskastning.

Under sommaren komma följande täflingar att anordnas: Fri idrott den 30 maj, målskjut­ning med salongsgevär den 13 juni, simning den 4 juli, velocipedåkning den 13 juli, klubb­mästerskapet i fri idrott den 18 juli, fri idrott (juniorer) den 22 ang. samt Svenska Idrottsförbundetsmästerskapstäflingar omkring den 4 eller 6 sept.

En organisationskomité af 14 personer till­sattes för att arrangera sistnämnda täflingar.

Den 25 april ämnar sällskapet anordna uppvisningar i Exercishuset.

I går böljade uteöfningarna med fotbollspel af ett 20-tal deltagare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grupp av ÖIS:are, förmodligen vid Balders hage.