”Herr A. Stolpe, som un­der flera år varit anställd i en af större ta­pisseri- och manufakturaffärer härstädes och därunder fullkomligt satt sig in i nämnda branche, har nu vid Fisktorget mot Vallgrafven öppnat liknande affär för egen räkning; särskildt må påpekas hans nya lager i ta­peter, rullgardiner och cornischer o. s. v. Som affärslokalen fått ett centralt läge och hr S. dessutom eger god praktisk kännedom i branchen är att hoppas att hr Stolpe har startat med alla de förutsättningar som fordras för ett lyckligt re­sultats uppnående.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg, Rosenlundskanalen.