Göteborg för 120 år sedan

Orrekulla skans

”I härvarande fortifikationsarkiv finnes en karta frän 1700-talet öfver denna gamla skans. Den var belägen på en kulle å Hisingssidan invid “Nye bro“ strax vid Agnesberg och hade på sin tid åtskilliga kanoner.

Orrekullen torde nog fordom icke sak­nat hvarken orrar eller träd.

För några år sedan försålde kronan skansområdet till enskild person för 500 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karta över Orrekulla skans.