1800-talets Göteborg

Ovarsam velocipedåkning

Vi fortsätter idag på temat trafik, ”Möbelsnickaren Karl Gottfrid Bergqvist, omkullkörde i sön­dags vid hörnet af Torg- och Köpmansgatan änkan Katarina Johansson, som härvid slog hufvudet mot stenläggningen och fick några smärre skador.

Oaktadt Bergqvist vid tillfället haft ett barn sittande framför sig på velocipeden, aflopp sammanstötningen utan annan olyckshändelse än som nämnts.

Bergqvist pliktade 10 kr. och ålades ersätta Johansson med begärda 12 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: En sydsvensk cyklist eller ”hjul-ryttare” 1889 i Malmö. Sedermera veterinär Oscar Sten.