1800-talets Göteborg

Dramatik i trafiken

”Vårdslös körning. Arbetskarlen Anders Peter Andersson, som & Stigbergsgatan kört vårdslöst och motkört ett annat fordon, hvars skalmar härvid afbrötos, pliktade härför 6 kr. samt ålades att betala egaren at det sönderkörda åkdonet med 10 kr.

Kolutköraren Carl Edvard Kopp pliktade 6 kr för att han å Öfra Husargatan omkullkört en person.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”En trafikbild från igår” till artikel ”Den nya Hisingsbron. Livligt trafikerad första dagen.”, i G.T. 1915 3/11.