1800-talets Göteborg

Postexamen

Något för dagens Post Nord att införa!  ”Postexamen började i går härstädes med skriftliga prof och fortsättes i morgon och öfvermorgon. Antalet exami­nander äro 12 manliga och en qvinnlig. Pröfningarna förrättas af postexpeditören K. A. Wiberg. Censorer äro byråchefen G. F. Sandberg, postdirektören F. Broberg och postexpeditören O. S. Schütz.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 april 1897)

Dessutom kan berättas att “Den försvunna fröken Alice Bratt lär, enligt hvad ett rykte vill veta, sedan någon tid vistas hos släktingar i Sköfde”. (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postleverans med häst och vagn utanför gamla Posthuset, Packhusplatsen. Bakom vagnen syns ytterligare medarbetare vid Posten. Från omkring 1890.