”Eld i ljung- och skogsmarker i Fässberg, omkring 1 /2 timmas väg  från stadens egendom Änggården, uppstod i går middag. Stadens brandcorps allarmerades kl. 2,30 för att hjelpa till vid släckningen, hvil­ken tog nära ett par timmars tid. Inga bo­ningshus funnos i närheten. Skadan inskränkte sig till att några skogsdungar skadades.

Elden hade antagligen uppstått genom oförsiktighet af några pojkar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 april 1897)

Bilden i sidhuvudet: kontrollerad ljungeld på Getryggen i Delsjöområdet. Foto: Per Hallén 2008.