”Efter den försvunna fröken Alice Bratt fortgå spaningarna i Jonsered- och Lerums-trakten. Som vi förut meddelat var hon synlig i Jonsored i fredags åtta dagar sedan. Genom förbiseende blef detta dock icke i tid anmält för vederbörande polismyn­dighet. Samtidigt med fröken Bratt uppträd­de därstädes emellertid en annan yngre qvinna på besynnerligt sätt. På denna leddes nu spaningarna, och under tiden lyckades fröken Bratt åter göra sig osynlig. För närvarande har man därför nästan helt och hållet förlo­rat spåret efter henne. Dock är antagligt att hon, om hon icke förkortat sitt lif, hvilket man knappast vill tro, håller sig dold någonstädes i trakterna norr eller öster om Lerum.

Till vägledning, i den händelse någon skulle tro sig vara henne på spåren, meddela vi här hennes officiella signalement:

Mörkbrunt, burrigt hår, brun, kort kappa med skinnkrage, kantad med svart skinn, kappan att knäppa med hakar; svart kjol, dito lif, spetsiga knäppkängor med tåhättor; blå underkjol med gula band; underkläder etc. märkta med “A. B.”

På länsmanskontoret i Lerum finnes dess­utom hennes porträtt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Tryckt text på kortet: ”Parti från Jonsered.”