”Kungörelse

Å öppen auktion som förrättas i sterbhuset efter aflidne qvarnegaren C. Roy i Mölndal, Måndagen den 29 i denna månad med början kl. 10 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas åtskil­lig lösegendom, såsom glas och porslin, koppar-, järn- och malmsaker, möbler och husgerådssaker, gångkläder, sängkläder, silfver samt åk- och seldon, m.m.

Vid samma tillfälle kommer äfven att försäljas åtskilliga kortvaror tillhörige handlanden P. G. Åstrand i Göteborg.

Mölndal den 12 Mars 1897. J.V. Gedda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mjölnarna John Kjellman och Fredrik Roy. Idag är mjölnarsläkten Roys gård ett hembygdsmuseum.