1800-talets Göteborg

Vildsint akrobat

”Saltomortalryttaren Jean Dubsky anstäld å cirkus Beketow hade härom dagen varit full och gjort det mest vildsinta motstånd vid anhållandet, sönderrifvit en konstapels kappa och slagit en annan Konstapel i ansiktet.

Dubsky pliktade sammanlagdt 55 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Circus Lorensberg användes som utställningslokal, här från 1907 år Fjäderfäutställning.