”Enligt hvad Köpenhamnstidningar meddela komma danska frimurare i större antal att i denna vecka göra en färd till Göteborg för att öfvervara fri­murarefesten vid därvarande loge, näst Stockholmslogen den äldsta i värt land (”nionde provinsen“) grundad 1754.

En deputation af tyska frimurare, bl. a. öfverstelöjtnant Krüger och major Rabe från Berlin, har också afrest till Göteborg. Nämnda deputation besökte för en tid sedan Köpenhamn vid kronprins Fredriks frimurare-jubileum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 mars 1897)

Dessutom fick 1897 års läsare veta att ”Göteborgs museum besöktes sistlidne gårdag af 1,648 personer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Frimurareordens hus, början av 1900-talet.