”Slottsskogsparken. En afdelning af Första Göta artilleriregementes musikcorps utför musik vid Vinterpaviljongen söndagen den 21 d:s kl. 1 midd. enligt föl­jande program:

  1. Gustaf II Adolfs Festmarsch af Jos. Czàpek.
  2. Konsert Ouverture
  3. “Minne från Björkedalen”
  4. a, Idyll, b, Melancolie
  5. Finale ur op:ten “Böhmimiska amazoner”
  6. Nocturno (Mellan natt och morgon)
  7. Spansk dans
  8. Paradmarsch

Sextetten är till denna konsert förstärkt, och såsom ofanstående program synes gifvas uteslutande stycken af dir. Czäpek.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Motiv från Slottsskogen, år 1900.