”Trädgårdsföreningens konsertsalong öppnas den 1 april. Käl­larmästare Svanfelt har träffat aftal med direktör Hjalmar Meissner att med det af honom engagerade kapellet för Stockholms­utställningen konsertera härstädes till ti­den för nämnda utställnings öppnande i maj månad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 mars 1897″

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Nygatan och Mosaiska Kyrkan sett från Trädgårdsföreningen, 1870-talet.