”I Slottsskogen kommer till följd af det otillräckliga utrymmet vid Vinterpaviljongen för större åhörareskaror musiken att från och med i morgon utföras vid “gamla“ paviljongen, hvars närliggande ter­rasser och öfriga planer blifvit iordningställda för ändamålet. Paviljongen vid stora dammen hålles emellertid fortfarande såsom vanligt tillgänglig.

Malmgårdsvillan, som undergår repara­tion och får en väsentlig tillökning, torde stå fullt färdig vid slutet af månaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 april 1897)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla dammen.