”Påskhelgen har i år i yttre måtto en kulen stämning i följd af den oange­näma väderleken. Det regnade båda dagarne, visserligen icke särdeles ymnigt men dess mer ihärdigt och i allt fall mer än tillräckligt för att afskräcka från möj­ligen påtänkta utfärder under dessa da­gar.

Besöken i kyrkorna och bönehusen ha varit så mycket lifligare, och gudstjensterna ha som vanligt vid denna stora kyrkofest burits af en särskildt högtidlig stämning, förhöjd af hymner och körer.

För våren, den groende växtlighetens uppståendefest, har emellertid årets påskväder varit i högsta grad gynnsamt. Om solen, hvad hon i dag visat tecken till, nu kommer till väldet på allvar, så drö­jer det icke länge innan vi ha vårens här­lighet fullt uppenbar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Två hönsägg, ligger i en pappask med marmorering och röda kanter, nötta, 1877.