Idag skall vi blicka lite utanför stadsgränsen och berätta historien om ett luftskepp, format som en cigarr som rapporterats flyga mellan Omaha och Chicago.

”En meddelare från New York till ”Manche­ster Guardion bekräftar en uppgift i “New York Herald´” att ett luftskepp under fyra veckors tid farit mellan Omaha och Chicago. Det hade form af en cigarr och var så vidt man kunde skönja ifrån jorden fullkomligt styrbart. Hela Kansas City såg natten till den 1 april (observera!) luftskeppets utkastade blänkljus. Från Kansas City styrde luftskeppet i nordvestlig riktning. Öfver det 60 eng. mil därifrån liggande Everest höll skeppet orörligt stilla. Ljuset försvann och ingenting syntes vidare till. Därefter uppflammade det på en gång ånyo och skeppet fortsatte sin färd. I trakten ha tusentals personer sett det. I Chicago trodde man till en början att här hade förelegat en synvilla. Stor blef där­för häpnaden i staden då man en söndag midt på ljusa dagen återsåg skeppet öfver staden så tydligt att man till och med kunde foto­grafera det. Luftfartyget hade hvarken vin­gar eller segel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 april 1897)

Läs om händelsen via Chicago Tribune, följ denna länk.

På nätet finns det åtskilligt att läsa om dessa luftskepp där några hävdar att det är bevis för utomjordingar medan andra har mer jordnära förklaringar till fenomenet. En sammanställning finns via Wikipedia.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia: Mystery airship illustrated in the San Francisco Call, November 1896.