”Sällskapet Småfoglarnes Vänner (Göteborgs djurskyddsförening) tillhandahåller sällskapets medlemmar afgiftsfritt fogelholkar af egen modell hos skattmästaren C. G. Svensson, Köpmansgatan 42.

Sällskapet har haft nöjet emottaga af skogsplantör Skadsen, Stavanger, hvilken under förra sommaren besökte “Fågelro“, omkring 300 plantor af flere olika slag barrträd för att planteras i denna sällska­pets, i framåtgående stadda parkanläggning.

Under sommaren ämnar sällskapet fira Fågelros tjugofemåriga tillvaro med en enkel tillställning, för att visa allmänhe­ten, huru de förr kala trakterna nu om­danats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fågelro. Fröken läser en berättelse för barnen under utflykten.