Ljungbränder var vanliga under våren, för knappt en vecka sedan rapporterades om en brand vid Änggården, den 3:e maj var det dags igen, denna gång vid Lilla Torp.

”En ljungbrand af hotande slag utbröt i går e.m. å egendomen Lilla Torp. Med tillhjelp af stadens brandcorps lyckades man slutligen bli herre öfver elden, sedan den härjat ett ganska stort område. Okynniga pojkar tros ha genom lek med eld vållat skadan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från ett STF vykort, 1940-talet och visar Lilla Torps huvudbyggnad som uppfördes under 1700-talet.