1800-talets Göteborg

Också ett pojkstreck

”För nå­gra dagar sedan roade sig barberaren Karl Emil Rosengrens 10-årige son, n:r 11 Götabergsgatan, och en hans kamrat cigarrarbeta­ren Petterssons son Bror Gustaf, boende n:r 10 Höjdgatan, att genom ett vindsfönster klättra upp på taket till sistnämnda has, där de öfver taket fastgjorde en gröfre ståltråd i brandtelegrafledningen och sedan lät den andra ändan af ståltråden hänga ned å taket som var täckt med plåt, hvarigenom den elektriska strömmen blef afbruten å telegrafledningen.

I lördags anmäldes för polisen från brandcorpsen att telegrafen genom detta okynniga tilltag varit i olag hela tre dagar.

Rosengren var i dag inställd inför poliskammaren och anförde att han ej kunde svara för pojkens tilltag. Både Rosengren och Petters­son skola i morgon med sina söner undergå nytt förhör inför poliskammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gjuteriverkstad på södra sidan Engelbrektsgatan/Götabergsgatan. Huset revs 1902