”Folksamling och skrän i hörnet af Seminarie- och Öfre Husargatorna vid halv 9-tiden i går afton drogo inom kort dit både gående och ridande polis som måste in­skrida mot några bakfulla bråkmakare, hvilka anfallit en person som för tillfallet var ute i Seminariegatan för att motionera några hund­valpar. Först hade valparne bombarderats med tombuteljer, och då deras egare sökte försvara sina djur, blef han ett par gånger bakifrån öfverfallen men lyckades parera de mot honom riktade slagen. Han har upplyst oss att meddelandet i en morgontidning om att hans blod runnit under kalabaliken ej öfverensstämmer med sanna förhållandet.

Slutligen lyckades polisen få den värste bråkmakaren bunden, hvarefter han affördes till polisstationen i Haga, dit hundratals skränande ungdomar medföljde.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl Grimbergsgatan; Haga Kyrkogata [tidigare namn]; Seminariegatan.