”Försvunnen från sin bostad n:r 149 i Majornas första rote är sedan 22 sistl. febru­ari bageriarbetaren Johannes Vesterman.

Hans hustru har först nu anmält hans försvinnande, enär han några gånger förut dunstat af men efter några veckor återkommit

Vesterman är 36 år gammal och medelstor, har ljust hår och mustascher, samt var vid bort­gåendet iklädd svart vinteröfverock, mörkblå byxor och väst, svart mjuk filthatt och snörskor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Käkbensgatan; Karl Johansgatan, Majornas 1 rote, nr 142-143.