”Väderleken är fortfarande ruskig och ostadig. I går afton drog en och annan hagelskur öfver staden och i natt föll snöblandadt regn, under det termome­tern höll sig omkring nollpunkten. I dag har duggregnat nästan hela förmiddagen.

I Jonseredstrakten föll i natt rätt myc­ket snö, så att marken blef alldeles hvit. Där rådde också stark frost.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum.