Göteborg för 120 år sedan

Bohus fästning förfaller

”Bohus fästningsruiner hafva nu för tiden blifvit så skröpliga, att varnande anslag för besök bland dem upp­satts därstädes. Det vittrande och smått rasande minnet, där de hemska arresterna “Fars hattu och “Mors mössa“ fordomtima hyste sina offer, gömmer i sitt sköte en källa med det klaraste vatten, hvars ådra troligen är det enda oföränderliga under hundratals år i det forna Bohus Hatt och fäste. Det är affördt ur fortifi­kationens vård och står nu under länssty­relsens och fornminnesföreningens tillsyn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum.