”I morgon bit­tida anlända hit till staden med nattsnälltåget från Stockholm 45 skotska tu­rister, herrar och damer ur Edinburghs för­näma värld. De ha besökt Stockholms­utställningen. Härstädes komma de att taga sin bostad å Hôtel Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg Statens station, Eggers hotel 1900-10.