”På Vinga håller man under ingeniör-löjtnant Carlssons ledning på med byggnad för en ny signalapparat under tjocka.

Den första apparaten af detta slag som fanns därstädes uppgifves varit konstruerad af John Ericsson och skall nu finnas bland Chalmersska institutets samlingar. Sedan har en apparat af dansk uppfin­ning användts, liknande den som finnes å fyrskeppen. Den som nu skall uppsättas är af ny konstruktion och lär skola före­visas å Stockholmsutställningen innan den kommer till Vinga.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vinga fyr.