”Stor Lustresa anordnar logen n:r 51 Vala till Elfängen med ånga­ren Thor samt en täckt ock löfvad pråm som afgår från Gullbergsån Midsommarafton kl. 12 midnatt och åter från Elfängen Midsommardagen kl. 5 e. m. Bil­jetter, tur och retur, 50 öre, finnas i herr O. H. Pet­terssons raksalong, Redbergsliden, samt hos komitérade.

Obs! Endast nyktra personer få medfölja. Skulle någon under resan berusa sig har biljetten förlorat sitt värde.

Komitérade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gullbergsstrandgata parti från älven, 1920.