”Oscar Dickson förmögen­het uppgifves i tidningarna vara omkring 15 millioner kr.

Sanna förhållandet är — heter det i “Nytt fr. Göteborg“ — att det är alldeles omöj­ligt att uppgifva någon exakt summa. Förmögenheten är alldeles för stor och ba­ronen var med i allt för många affärs­företag, att man nu skulle veta storleken på efterlåtenskapen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dicksonska huset, 1873.