Följande notis visar att långväga turism inte är någon nyhet. Notisen visar också att alla emigranter inte lämnade landet för alltid. ”Wilsonångaren “Domino“ anlände i dag vid middags­tiden från Grimsby, medförande 183 svensk­amerikaner, som ämna tillbringa sommar­tiden i hembygden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg omkring år 1900.