1800-talets Göteborg

Olyckshändelse på Postgatan

Dagens artikel visar hur viktigt det var att arbetsgivaren var välvilligt inställd när en olycka inträffade i en tid då det inte fanns något utbyggt försäkringsskydd eller regler kring säkerhet på arbetsplatserna.

”I går f. m. vid 10-tiden råkade arbetaren Johan Petter Pet­terson, då han var sysselsatt att bära fram påltimmer å byggmästare Vesterlings tomt n:o 1 och 2 vid Postgatan, att falla omkull, i hvarvid den af honom burna stocken föll öfver hans hals och skadade honom ganska svårt. Genom sina arbetskamraters försorg blef han genast i droska förd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande vårdas.

Sjukvårdsomkostnaderna betalas af hans principal hr Vesterling.

Petterson är född 1839 i Hajoms socken i Elfsborgs län, kyrkoskrifven i Örgryte samt boende i änkan Svensons hus i Galgkrogarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postgatan mot öster i maj 1902.