Rivningarna i Masthugget 1964 var en del av de mycket omfattande så kallade saneringarna som genomfördes i Göteborg. Följande film visar både de äldre miljöerna och låter några av invånarna uttrycka vad dom tyckte om förändringen. Idag visas två filmer, en kort på ca 4 minuter och en längre på ca 20 minuter.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Johannes Kyrkogata från Skepparegatan, 1964.