1800-talets Göteborg

“Låntagaren” Levén fast!

”Kontorsbiträdet Gustaf Adolf Pettersson- Levén, hvars tillgrepp af 10,000 kr. från principalen Sören Bjerre vi i lördags omnämnde, hann ej långt med sitt rof.

Efter tillgreppet inköpte han en velo­ciped samt åkte på denna ned till Varberg. I Bastebro, Träslöfs socken, blef han bekant med en qvinna, som han bjöd på en tripp till Danmark.

I Varberg hyrde han en däckad segel­båt och ämnade därifrån segla öfver till Gilleleje i Danmark. Men på grund af vindstilla och brist på proviant beslöt han att lägga till i Falkenberg och där blef han gripen. Levén hade gjort sig nästan oigenkännlig genom att raka bort sina mustascher. Två detektiver förde honom i går hit och efter hållet förhör införpas­sades han till cellfängelset.

Vid förhöret i dag uppgaf Levén att hans afsikt varit att i Danmark köpa en liten egendom för att där i lugn och ro tillbringa sina återstående dagar.

Den unge mannen är gift och har i många år varit anställd hos den firma, hvars fortroende han slutligen på ett så tarfligt sätt missbrukade. Han hade lyckats göra af med omkring 800 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: No. 367. Göteborg. Vestra Hamngatan.