1800-talets Göteborg

Andra till varning!

”Enligt amerikanska tidningar lär den bekante svenske bicykelyttaren John Lawson (The terrible Swede) ligga för döden i Arling­ton, Maryland. Han har öfversträngt sig vid sina upprepade rekordtäflingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen d. 7/8 1902. Denna bild från starten vid Balders hage.