”Vestkustens petroleumaktiebolag har i går fått sin nya fotogénsistern vid Färjenäs fylld från den i ons­dags hit anlände danske cisternångaren “Christine“. Ångaren, som för det nämn­da bolagets räkning från New York med­förde en last af öfver 8 millioner liter fotogén, har aflastat en del i bolagets cistern vid Uddevalla; det öfriga af lasten, 2,600,000 liter, inpumpades i går i cister­nen vid Färjenäs.

Bredvid denna cistern, som rymmer 14,500 fat fotogén, har bolaget under upp­förande en mindre med rum för 10,500 fat. Denna cistern är beräknad att bli färdig i midten af september, och i slutet på samma månad hitkommer en för bola­gets räkning befraktad engelsk ångare med en last af omkring 22,000 fat för att komplettera förrådet i bolagets cisterner. I dessas närhet ligger ett väldigt lager af tomfat — omkring 33,000 stycken — väntande på att fyllas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 augusti 1897)

Läs mer om Vestkustens petroleumaktiebolag via denna länk.

Oljecisterner har det även tidigare berättats om här på ”Göteborgs historia”.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Oljecisterner vid Färjenäs.