1800-talets Göteborg

Domen i målet Levén

Den 2:a augusti berättades det om Levéns bedrägeriförsök, idag berättas vilken dom han fick. ”Gustaf Levén erhöll i dag sin dom. Den lydde på 5 månaders straffarbete för första resan stöld och ett års förlust af medborgerligt förtroende utöfver straffti­den. Dessutom ålades han att till Sören Bjerre återbetala de 570 kr. som han för­stört. Levén åhörde utslaget med lugn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Cellfängelset omkring år 1895.