”En fyra och ett halft år gammal flicka, Ragnhild Isabella Berndtson, råkade i går qväll vid 8-tiden under lek med ett par äldre bröder i en båt i Östra Hamnkalen midtför S:t Eriks torg taga öfverbalansen och falla i vattnet. Den lilla blef dock genast oskadad uppdragen af en poliskonstapel.

Införd på polisstationen för att få sina kläder torkade blef flickan om en stund afehmtad därifrån af sin fader verkstadsarbetaren Berndtson vid Qvillebäcken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Blick mot S:t Eriks torg från Lilla Bommens hamn. Tvåvåningshuset i bildens mitt: S:t Eriks torg 2 x Torgatan. Odaterad bild.