1800-talets Göteborg

Egobyte med staden

”Drätselkammaren hemställer hos stadsfullmäktige, att staden till Robert Dicksons stiftelse må öfverlåta eganderätten till dels det till stiftelsen upplåtna qvarter i Vestra Haga,

som begränsas af Haga Öster-, Östra Skans-, Haga Ny- och Kapuniergatorna, och dels med tillträdesrätt den 1 oktober 1897, tomterna n:ris 21 och 22 i 3 qvarteret af 18 roten, emot det att styrelsen for ofvan sagda stiftelse till staden, med tillträde den 1 oktober 1900, afstår all stiftelsen tillkommande rätt till tomten 49 i Nya Haga med därå uppförda byggna­der allt under vissa vilkor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto omkring 1903.