”Det forna stadshuset i Göteborg har undergått många öden. För närvarande pågår inuti detsamma ett rätt om­fattande restaureringsarbete för att där anordna lämpliga privatbostäder etc.

I detta hus var på sin tid den beryktade s. k. korfkitteln, där stadssoldaterna, i dag­ligt tal benämnde “korfvarne“, höllo till. Under senare tiden paraderade därutanför Göteborgs stads stolta artillerivakt. I bygg­nadens ena flygel var distriktets polissta­tion inrymd med besiktningsbyrån en trappa upp. Nu är det ifrågasatt att Helsovårdsnämnden skall få sin lokal i bygg­naden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: gårdsinteriör från gamla Högvakten omkring år 1903.