”Öfverkontrollanten hofintendenten Kumlien har en af de senaste dagarne besökt byggnadsplatsen.

Byggnadsarbetet, som är det största i orten sedan kasernbygget å Qviberg, kommer att fortgå äfven under vintern. Det har nu hunnit så långt, att tre sjukpaviljonger snart äro fullständigt uppförda. För byggnadsetablissementets blifvande fjor­ton paviljonger är grundläggningsarbetet fullbordadt för sex och pågår för de åter­stående. Arbetsstyrkan uppgår till cirka 300 man, däraf ett femtiotal murare, 60 à 70 gråstensarbetare, ett trettiotal tim­mermän m. fl.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt över Sahlgrenska sjukhuset, ca 1910.