”En mängd vedskutor fyller nu om dagarne en del platser vid kajerna och kanalerna, erinrande om den stundande vintern. Vedkommersen är liflig.

Ett större grundläggningsarbete pågår f. n. vid Skeppsbron in­vid Bryggaregatan, där platsen nu kom­mer att upptagas af större byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vedskutor i Stora Hamnkanalen utanför Residenset. Foto taget under 1900-talets första decennium?