Göteborg för 120 år sedan

Två notiser, vedskutor och grundläggningsarbeten

”En mängd vedskutor fyller nu om dagarne en del platser vid kajerna och kanalerna, erinrande om den stundande vintern. Vedkommersen är liflig.

Ett större grundläggningsarbete pågår f. n. vid Skeppsbron in­vid Bryggaregatan, där platsen nu kom­mer att upptagas af större byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vedskutor i Stora Hamnkanalen utanför Residenset. Foto taget under 1900-talets första decennium?